Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Přírodopis - 9. ročník - Země

Vesmír Stavba Země Nerosty Horniny Litosféra Hydrosféra Atmosféra Pedosféra Vývoj Země Vývojová teorie Zdroje informací

Vesmír (kosmos)

Vesmír je nekonečný, patří sem všechna hmota, prostor, energie

Galaxie

Mléčná dráha

Sluneční soustava

Slunce

Planety

Družice planet
Prstence planet

Planetky - asteroidy

Meteor

Komety

Základní druhy slunečního záření, které se dostává k Zemi

1. ultrafialové záření (UV záření)

2. světlo

3. infračervené (tepelné) záření