Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Směsi

Co jsou směsi Roztoky Složení roztoků Separační metody Voda Vzduch
Řešené příklady Cvičení Literatura

Roztoky


Definice


Roztoky jsou homogenní směsi, složené z rozpouštědla a jedné nebo více rozpuštěných látek.

Roztok = rozpuštěná látka + rozpouštědlo

Př. Vodní roztok modré skalice = modrá skalice + voda

roztoky
obr. autor

Rozpouštědlo je látka, v niž se další látka rozpustí a tím vzniká roztok.

Dělení roztoků

 1. podle druhu rozpouštědla:
  1. vodné (např. voda + manganistan draselný)
  2. lihové (např. líh + benzín)
  3. benzinové (např. benzín + ethanol)
  4. jiné
 2. podle rozpustnosti látky:
  1. nasycený roztok
  2. nenasycený roztok
 3. podle množství rozpuštěné látky:
  1. koncentrovaný roztok
  2. zředěný roztok

nahoru

Pokus - Zkoumaní faktorů, které ovlivní rychlost rozpuštění rozpuštěné látky


Pomůcky: 4 zkumavky s 5 ml vody a 0,1g modré skalice

Postup:
 1. voda + m. skalice
 2. voda + m. skalice, směs mícháme
 3. voda + m.skalice jemně rozetřená
 4. ohřátá voda + m. skalice

Závěr: Rozpuštění pevných látek v kapalině urychluje: rozetření pevné látky, míchání a zahřívání látky s rozpouštědlem.


Rozpustnost látek


Hodnoty rozpustnosti látek jsou uvedeny v tabulkách, rozpustnost látky ve vodě je specifická vlastnost dané látky.

Příklady rozpustnosti některých pevných anorganických látek ve vodě za různých teplot.
(Rozpustnost za dané teploty je vyjádřena počtem gramů sloučeniny, které se rozpustí ve 100 g vody.)
Sloučenina 00C 200C 600C 1000C
vzorec název
CuSO4.5H2O pentahydrát síranu měďnatého (modrá skalice) 24 36 81 205
KOH hydroxid draselný 97 112 140 178
Na2CO3.10H2O Dekahydrát uhličitanu sodného (krystalická soda) 21 91 593 542


nahoru