Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 6. ročník - Úvod do dějepisu

Základní pojmy
Základní pojmy Základní prameny Časová osa Mapy a atlasy

Časová osa

Základní pojmy

Letopočet


Jednotlivé historické události můžeme znázorňovat na časovou osu