Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Tlak
(pressure)

Tlaková síla F působí kolmo na plochu.

Tlak p vypočítáme, dělíme-li tlakovou sílu F obsahem plochy S, na kterou síla působí.

p = F : S

nebo:

p=F

S

Tlak zmenšíme zmenšením tlakové síly F nebo zvětšením obsahu stykové plochy S

Tlakovou sílu F vypočítáme, násobíme-li tlak p obsahem stykové plochy S.

F = p . S


Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA