Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 8. ročník - Pěvecké dovednosti

Intonace
Písné lidové
Písně umělé
Písně vánoční
Píseň dvojhlasá
Kánon
Zdroje informací

Kánon

Červená se line záře


Tempo: radostně
Takt: tříčtvrťový

Sloka 1.

Červe[: ná se line záře, červená se line záře

oheň, oheň, hřeje ruce, barví tváře. Červe :]

Poznámka:


píseň často zpívaná u táborových ohňů, jednoduchý text, jednoduchá melodie
nácvik v maximálně čtyřech skupinách.