Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 9. ročník - Hra na keyboard

Základy hry na keyboardu
Jednoduché lidové písně
Zdroje informací

Literatura použitá při tvorbě souboru Hudební výchova