Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

čísla 0 - 1 000

osa porovnávání početní operace zaokrouhlování na 100 literatura

Početní operace

násobení dělení písemné sčítání písemné odečítání počítání se závorkami dělení se zbytkem

 

Písemné odečítání

 

http://www.wikimedia.org

 

1) U písemného odčítání dbáme na to, abychom zapsali menšitele přesně pod menšence, tedy jednotky pod jednotky, desítky pod desítky a stovky pod stovky. Pro přehlednost příkladu menšitel podtrháváme.

2) Vždy začínáme postupně odečítat čísla menšence od menšitele z pravé strany – tedy od jednotek.

jednotky:                      9 a kolik je do 16?     A 7 je do 16
desítky:    8 + 1 = 9;     9 a kolik je do 15?     A 6 je do 15
stovky:     6 + 1 = 7;     7 a kolik je do 7?     A 0, není ji třeba zapisovat!!!

3) KONTROLU správnosti výpočtu provedeme sečtením rozdílu a menšitele, nebo naopak menšitele a rozdílu.

Slovní úloha

Podívej se na údaje na obrázku a porovnej, O KOLIK CM JE VĚTŠÍ POSTAVA NEŽ DINOSAUR?

http://www.wikimedia.org

Řešení: