Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Čísla 0 - 1 000 000

osa porovnávání početní operace zaokrouhlování na 100 logické úlohy Literatura

Početní operace

písemné sčítání písemné odečítání písemné násobení dělení mimo násobilku dělení jednocif. dělitelem rovnice

 

Písemné sčítání

 

 

 

http://www.pripravy.estranky.cz/archiv/iobrazek/909

1) U písemného sčítání dbáme na to, abychom zapsali sčítance přesně pod sebou, tedy jednotky pod jednotky, desítky pod desítky, stovky pod stovky a tisíce pod tisíce. Pro přehlednost příkladu druhý sčítanec podtrháváme.

2) Vždy začínáme postupně sčítat čísla z pravé strany – tedy od jednotek.

9 + 6 = 15 ( napíšeme 5, k desítkám přičteme 1)

1 + 5 + 8 = 14 ( napíšeme 4, ke stovkám přičteme 1)

1 + 7 + 7 = 15 ( napíšeme 5, k tisícům přičteme 1)

1 + 1 + 6 = 8 ( napíšeme 8)

3) KONTROLU správnosti výpočtu provedeme tak, že zaměníme oba sčítance.

Příklady:

Sečti pod sebou tato čísla a pamatuj, PRÁCE KVAPNÁ MÁLO PLATNÁ !!!!!!

1 456, 952

 

 

6 599, 3 328

 

 

791, 9 108

 

 

9 747, 180

 

 

803, 179

 

 

rok vašeho narození, tento rok

Řešení:

Pro “chytrolíny“

výsledek součtu čísel: 1 235 879 + 2 369 987 = 3 605 866.

Vypočítejte: 2 369 987 + 1 235 879 =

Řešení: