Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Čísla 0 - 1 000 000

osa porovnávání početní operace zaokrouhlování na 100 logické úlohy Literatura

Zaokrouhlování čísel na tisíce

 

http://www.wikimedia.org

 

 

            znaménko pro zaokrouhlení

2 851 3 000
čteme: dva tisíce osm set padesát jedna zaokrouhlím na tři tisíce

 

 

Zaokrouhlování čísel na tisíce

Chceme-li zaokrouhlit čísla na tisíce, řídíme se číslicí zapsanou na místě stovek. Je-li na místě stovek 0, 1, 2, 3, nebo 4, počet tisíců zůstává stejný a na místa stovek, desítek a jednotek napíšeme 0 – zaokrouhlujeme dolů!!!

9469 9000

Je-li však na místě stovek 5, 6, 7, 8, nebo 9, počet tisíců zvětšíme o jednu a na místa desítek a jednotek napíšeme 0 – zaokrouhlujeme nahoru!!!

9550 10 000

 

 

Příklady:

89 416

351 839

7 129

94 519
12 180

133 056

554 333

929

Řešení