Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Úvod do planimetrie

úhel trojúhelník kružnice v trojúhelníku čtverec a obdélníkLiteratura

Trojúhelník

Trojúhelník je rovinný útvar se třemi vrcholy. Aby mohl libovolný trojúhelník existovat, musí platit trojúhelníková nerovnost: součet dvou stran je větší než třetí strana.

Pro každý trojúhelník platí: součet vnitřních úhlů je roven 180°.


Michal Benda CC BY-NC-ND

α + β + γ = 180°

(a + b > c) ∧ (a + c > b) ∧ (c + b > a)

α, β, γ jsou vnitřní úhlu trojúhelníku

α12, β12, γ1, γ2 jsou vnější úhly trojúhelníku

 

 

 

Výšky trojúhelníku

Výška v trojúhelníku je nejkratší vzdálenost (kolmá) vrcholu od přímky protější strany. Výška je tedy úsečka! Označujeme ji indexem podle toho, z jakého vrcholu na jakou stranu směřuje.
Výšky (nebo jejich prodloužené polopřímky) se protínají v jednom bodě, kterému říkáme Ortocentrum.


Michal Benda CC BY-NC-ND


Michal Benda CC BY-NC-ND

 

 

 

Těžnice trojúhelníku

Těžnice je spojnice vrcholu se středem protější strany. Těžnice je úsečka!
Průsečík těžnic je těžiště. Leží vždy ve dvou třetinách těžnice (od vrcholu).


Michal Benda CC BY-NC-ND


Michal Benda CC BY-NC-ND