Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Výchova k občanství - 7. ročník - Člověk jako jedinec

Zásady
lidského soužití
Vliv
osobních vlastností
Vztahy
mezi lidmi
Životní
perspektivy
Zdroje
informací

Zásady lidského soužití

Předpokladem dobrých mezilidských vztahů a správného přístupu k ostatním je přístup k sobě sama

Soubor vlastností a postojů člověka k ostatním lidem, které jsou považovány za dobré pro mezilidské vztahy

Konflikty

Typologie člověka - vrozené povahové vlastnosti

podle Hippokrata lze lidi rozdělit na čtyři základní typy podle temperamentu

Konstituční typologie, která vychází ze souvislostí mezi utvářením těla a vlastnostmi člověka

Typologie extroverze a introverze

Další typologieSoužití v komunitách – rodina, třída, …

Komunita

Základní předpoklady soužití v komunitách

Základní pojmy, jež charakterizují soužití v komunitěRodina

Soužití generací

  • je založena na despocii ze strany silnějších (rodiče, prarodiče, starší sourozenci, blízký příbuzný) vůči slabším
  • náprava v takovéto rodině představuje velmi obtížný úkol, který nejsou členové rodiny sami schopni zvládnout
  • Problémy soužití generací

    Třída

    Třída je skupina žáků stejného věku, kteří jsou společně vyučováni ve škole, je to v podstatě organizační jednotka žactva ve škole, je to určitá sociální skupina

    Základní pravidla společného soužití žáků ve třídě