Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Výchova k občanství - 8. ročník - Ochrana člověka

Patologické jevy Trestná činnost Zdroje informací

Patologické jevy

Alkohol

Zákaz se prodeje nebo podávání alkoholických nápojů

Kouření

Zákaz kouření

nekuřácké zařízení; musí být označeno grafickou značkou „Kouření zakázáno“ kuřácké zařízení; musí být označeno grafickou značkou „Kouření povoleno“