Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 9. ročník - Politická mapa dnešního světa

Znaky
států
Nezávislost,
kolonizace
Poloha
a rozloha
Počet
obyvatel
Státní
hranice
Členění
států
Formy
vlád
Politický
systém
Světové
organizace
Vyspělost
zemí
Ohniska
konfliktů
Zdroje informací

Průběh a tvar státních hranic

Státní hranice

Linie, která odděluje území sousedních států. Jejím smyslem je ochrana před nežádoucími zásahy z okolních zemí.


Hraniční přechody


Druhy státních hranic

Průběh umělých hranic

přímočaré - vznikaly dohodou mezi koloniálními velmocemi (USA - Kanada, USA - Mexiko), nejrovnější linie najdeme v pustých oblastech (Sahara, Arabský poloostrov)


Tvar státních hranic