Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Přírodopis - 6. ročník - Ekosystém lesa

 • Řasy
  Houby
  Lišejníky
  Výtrusné rostliny Semenné rostliny Bezobratlí živočichové
  Obratlovci
  Les jako celek Zdroje informací

  Řasy

  Zástupci

  Zrněnka


  Výživa

  6 CO2 + 12 H2O ---> C6 H12 O6 + 6 O2 + 6 H2O
  (oxid uhličitý + voda ---> cukr + kyslík + voda)

  Dýchání


  Rozmnožování
  šroubatka
  foto www.biolib.cz