Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 9. ročník - Lidé na Zemi

Osídlení
planety
Lidské
rasy
Centra
vývoje
Vývoj počtu
obyvatel
Nejrozšířenější
jazyky
Náboženství Posvátná
místa
Písmo Zdroje informací

Osídlení planety

Vývoj lidí

Různé vlastnosti lidí

Nerovnoměrně rozmístění obyvatelstva