Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Celá čísla

zápis osa absolutní hodnota porovnání sčítání a odečítání násobení a děleníLiteratura

Zápis celých čísel

Název množiny celých čísel je odvozen od myšlenky, že označují jednotlivé celky. Patří sem všechna přirozená čísla, nula a čísla záporná. Záporná čísla označujeme znaménkem minus, kladná čísla znaménkem plus, které se ale většinou "ze zvyku" před čísla nezapisuje.

Jsou to tedy čísla 0, 1, 2, 3, ..., 100, ..., ale i čísla - 1, - 2, - 3, ..., - 10, ...

Množinu všech celých čísel označujeme písmenem Z. Chceme-li zapsat, že x je celé číslo (patří do množiny celých čísel), zapíšeme: x∈Z

Nejlépe si lze celá čísla představit asi na příkladu teloty. Teploty nad nulou představují kladná čísla, teploty pod nulou záporná čísla.