Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 6. ročník - Zeměpis světadílů a oceánů - Antarktida

Poloha Antarktidy Výzkumné stanice Zdroje informací

Poloha, rozloha, rostlinstvo, živočišstvo

Poloha

Rozloha

Podnebí

Rostlinstvo

Živočišstvo

Zajímavosti