Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Desetinná čísla

desetinná čísla porovnávání sčítání odečítání násobky 10 násobení dělení aplikační úlohy Literatura

Desetinná čísla

Desetinná čísla jsou podmnožinou čísel reálných. Jsou to všechna taková čísla, která se dají vyjádřit pomocí číslic a desetinné čárky.

Desetinné číslo vyjadřuje počet celých celků a část následujícího celku. Například číslo 12,25 vyjadřuje tedy dvanáct celků (koláčů) a ještě kousek třináctého celku (koláče).

Číslo 12,25 tedy znamená dvanáct celých celků, k tomu ještě dvě desetiny a pět setin třináctého celku.

Desetinnou část čteme pohromadě podle počtu desetinných míst.
12 - dvanáct celých
12,2 - dvanáct celých, dvě desetiny
12,25 - dvanáct celých, dvacetpět setin
12,254 - dvanáct celých, dvě stě padesát čtyři tisícin
...

Za poslední číslici desetinné části můžeme přidat libovolný počet nul, číslo tím nezmění svou velikost:
12,25 = 12,250 000
Za poslední nenulovou číslicí desetinné části můžeme ubrat libovolný počet nul, číslo tím nezmění svou velikost:
12,250 000 = 12,25