Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 7. ročník - Zeměpis světadílů a oceánů - Asie

Poloha,
příroda
Obyvatelstvo Vývoj
a problémy
Blízký
východ
Střední
východ
Zakavkazsko Střední
Asie
Jižní
Asie
Jihovýchodní
Asie
Východní
Asie
Čína Japonsko Sibiř Zdroje informací

Poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry

Poloha

Rozloha

Povrch

Členitost povrchu

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
  pohoří
  nížiny
  pouště
 • Ural
 • Himálaj
 • Karákoram
 • Hindúkuš
 • Pamír
 • Tibetská náhorní plošina
 • Kavkaz
 • Středosibiřská vysočina
 • Západosibiřská rovina
 • Severosibiřská nížina
 • Velká čínská nížina
 • Indoganžská nížina
 • Gobi
 • Taklamakan
 • Karakum
 • Kyzilkum
 • Nafúd
 • Dahná

Vodstvo

---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
  jezera
  řeky
 • Kaspické moře - slané jezero, největší na světě
 • Bajkal - nejhlubší na světě
 • Aralské
 • Balchaš
 • Van - bezodtoké jezero, téměř bez života
 • Ob
 • Jenisej
 • Lena
 • Indus
 • Ganga
 • Chuang - Che
 • Jang c´tjang

Himálaj - oblast Zanskar
foto: L. Bartyzal
Indus na horním toku
foto: L. Bartyzal
posvátná řeka Ganga
foto: L. Bartyzal
jezero Van v Turecku
foto: L. Bartyzal

Členitost

Poloostrovy

----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
 • Malá Asie
 • Arabský (největší na světě)
 • Přední Indie (2. největší)
 • Zadní Indie (3. největší)
 • Malajský
 • Korejský
 • Kamčatka
 • Čukotský
 • Tajmyr
 • Jamal

Ostrovy

----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
 • Kypr
 • Cejlon
 • Nová Guinea (2. na světě)
 • Borneo (3. na světě)
 • Tajwan
 • Sachalin

Souostroví

----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
 • Filipíny
 • Malé Sundy
 • Velké Sundy
 • Maledivy
 • Japonsko
 • Kurily
 • Novosibiřské
 • Severní země

Moře

----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
 • Černé
 • Marmarské
 • Egejské
 • Středozemní
 • Rudé
 • Arabské
 • Andamanské
 • Jihočínské
 • Jávské
 • Východočínské
 • Žluté
 • Japonské
 • Ochotské
 • Beringovo
 • Východosibiřské
 • Laptěvů
 • Karské

Zálivy

----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
 • Perský
 • Bengálský
 • Thajský
 • Tonkinský
 • Šelichovův
 • Obský