Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a svět práce - 9. ročník - Práce s technickými materiály

Dřevo Kovy Plasty Práce s nástroji Technické zobrazování Výrobky Zdroje informací

Dřevo


Výroba nábytku z deskových velkoplošných materiálů

Materiál

Spojování desek


Výroba nábytku z masivních dřevěných materiálů

Materiál

Spojování dřevěných polotovarů


Speciální výroba ohýbaného nábytku

Materiál

detaily nábytku
z ohýbaného materiálu
všechna foto: Ludvík Bartyzal