Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 5. ročník - Rozmanitost přírody

Příroda neživá Příroda živá Látky Fyzikální veličiny Sluneční soustava Životní prostředí Trvale udržitelný rozvoj Zdroje informací

Příroda neživá

minerály a horniny důležité pro vznik půdy
půda zdroj živin pro rostliny
teplo a světlo přichází na Zemi ze Slunce
vzduch obklopuje celou zeměkouli
voda koluje na Zemi, pokrývá 2/3 povrchu

Minerály a horniny

Ty, které se zpracovávají a vyrábějí se z nich výrobky se nazývají nerostné suroviny.

Rudy

Nerudní suroviny

Energetické suroviny – paliva

Elektrárny

Přírodní zdroje


Půda

Co je v půdě obsaženo

Druhy půd

Čím více humusu, tím je půda úrodnější


ve skalnatých oblastech je vrstva půdy slabá na vysočinách je silnější v nížinách bývá vrstva i hodně hluboká

Zemědělci přidávají do půdy živiny


přírodní - hnůj, kompost umělá - chemické látky