Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Výkon

Výkon Účinnost Literatura

Výkon
(Power)

Výkon je práce vykonaná za určitou dobu.

P = W : t

Výkon P vypočítáme, když dělíme práci W dobou t, za kterou práci vykonáme. Jednotkou výkonu je watt – W.
1 kW = 1000 W
1 MW = 1 000 000 W

Výkon tělesa P lze vypočítat násobíme-li sílu F, kterou těleso působí, rychlostí v, kterou těleso se pohybuje.
P = F . v

Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost

Mechanickou práci W vypočítáme, násobíme-li výkon P časem t . W = P . t