Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Směsi

Co jsou směsi Roztoky Složení roztoků Separační metody Voda Vzduch
Řešené příklady Cvičení Literatura

Co jsou směsi

Příkladyvzduch (dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodní pára…),
mořská voda (voda, soli),
žula (skelně lesklý křemen, šedobílý živec, lupínky slídy)
mléko (voda, mléčný tuk, bílkoviny, vitaminy, mléčný cukr, soli, kyselina mléčná…)

smesi_pr

obr. autor

Látky, které se skládají z více jednodušších látek, nazýváme směsi.

Jednodušší látky ve směsi jsou složky směsi.

nahoru

Dělení směsíDělení různorodých směsí podle vlastností složek

Název směsi
Složka směsi
Příklady
Rozptylující
Rozptýlená
   suspenze kapalina pevná látka písek s vodou
   emulze kapalina benzín s vodou
   pěna plyn mýdlová pěna
   dým aerosoly plyn pevná látka prach na ulici
   mlha kapalina oblaky na obloze
nahoru