Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a svět práce - 9. ročník - Příprava pokrmů

Vybavení kuchyně Jídelníček Potraviny rostlinné Potraviny živočišné Pochutiny Stolování Recepty Zdroje informací

Základní vybavení kuchyně

Základní pravidla

Bílé nádobí

Porcelánové jídelní nádobí

Nápojové sklo

Příbory

Drobný inventář používaný při stolování


Černé nádobí

Slouží ke zhotovení pokrmu, vesměs jej používají pouze kuchaři. Dělí se na nádoby k přípravě jídla, sem patří hrnce, kastroly, pánve, pekáče, plechy a k zakrytí poklice a pokličky.

Kuchyňské náčiní


Základní spotřebiče v současné kuchyni

Bezpečnost

Při práci s jakýmkoliv elektrickým a plynovým spotřebičem je nutné dbát bezpečnostních pokynů výrobce.
Zvýšené opatrnosti je třeba i při práci s noži či jinými ostrými nástroji používanými při práci v kuchyni.