Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 6. ročník - Hudba v historii

Hudba gotiky
Poslechové skladby
Naši písničkáři
Hudba a literatura
Zdroje informací

Hudba gotiky

Gotika

Hudba duchovní


Hudba světská

Ve světské hudbě bylo oblíbené tzv. rytířské umění. Byli to právě rytíři, kteří si sami skládali hudbu i text a posléze to i sami interpretovali. Sami se i doprovázeli na nějaký hudební nástroj, většinou strunný. Toto umění bylo rozšířeno především ve Francii, kde se rytíři nazývali jako Trubadúři a Truvéři, a dále pak také v Německu, kde to byli Minnesängeři.

Termín gotika nebo gotický se vztahuje ke Gótům. Předcházející epoše jej přisoudil s opovržením Giorgio Vasari a další italští humanisté; „gótské“ umění pro ně znamenalo asociaci primitivního či barbarského. Ve Francii byl tento sloh nazýván „style ogival“ – sloh lomený.


foto: www.wikipedia.org

Gotický sloh vznikl postupným vývojem ze slohu románského. Počátky gotického slohu začínají ve Francii a jsou spojeny s vybudováním opatství v Saint-Denis poblíž Paříže. Ve vzniklém stylu je i proto do jisté míry obsažena filozofie směřování za Bohem, která je po formální stránce vyjadřována vertikalismem, oproti románskému slohu došlo především u staveb také k značnému prosvětlení a „odhmotnění“. Gotika na rozdíl od románského slohu již nedosáhla plného rozšíření po celé Evropě, ale především její západní a centrální části. Vliv gotiky na územích s vlivem pravoslavné církve na tamější umělecké cítění byl značně limitovaný.


Gotika a společenský život

Dvorské tance


foto: cs.wikipedia.org

foto: cs.wikipedia.org

foto: cs.wikipedia.org

Lidové tance


foto: cs.wikipedia.org

foto: cs.wikipedia.org

foto: cs.wikipedia.org