Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a svět práce - 6. ročník - Příprava pokrmů

Kuchyně Potraviny Potraviny rostlinné Potraviny živočišné Pochutiny Úprava pokrmů Stolování Recepty Zdroje informací

Řád kuchyně, pořádek, čistota a hygiena

Řád cvičné kuchyně


Pořádek, čistota a hygiena v kuchyni

Hygienické požadavky při práci v kuchyni se uplatňují v oblasti osvětlení, větrání a udržování čistoty

Osvětlení

Větrání

Čistota