Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 6. ročník - Starověký Egypt

Životní styl Kultura a zajímavosti Časová osa Zdroje informací

Životní styl v Egyptě

Charakteristika

Rozdělení Egypta na říše

Životní styl

Všechny obyvatele Egypta spojovala víra v řadu bohů, v božský původ faraona a v posmrtný život.

Faraoni

Kněží

Úředníci a písaři

Vojáci

Svobodní zemědělci

Řemeslníci

Otroci