Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 6. ročník - Zeměpis světadílů a oceánů - Austrálie

Poloha
Austrálie
Přírodní,
poměry
Objevení,
obyvatelstvo
Životní úroveň,
hospodářství
Australský
svaz
Oceánie
Zdroje informací

Poloha, rozloha, členitost

Poloha


Rozloha


Členitost


Obyvatelstvo


Další informace