Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Podobnost

podobné útvary trojúhelníky aplikace Literatura

Podobné útvary

Obecně lze říci, že dva libovolné útvary jsou si podobné, pokud mají stejný tvar, ale různou velikost. Jeden obrazec je tedy zvětšením nebo zmenšením druhého. Základní obrazec obvykle označujeme jako vzor, vzniklý obrazec jako obraz. Poměr mezi obrazem a vzorem nazýváme koeficient podobnosti a označujeme ho písmenem k.

Je-li koeficient podobnosti větší než jedna: k > 1 , potom jde o zvětšení.
Je-li koeficient podobnosti větší než jedna: k < 1 , potom jde o zmenšení.

Dvě usečky jsou si vždy navzájem podobné. Dvě kružnice jsou si vždy navzájem podobné.

Mnohoúhelníky jsou si podobné, pokud mají shodné odpovídající úhly a odpovídající si strany jsou přímoúměrné