Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 8. ročník - Česká republika - obyvatelstvo a osídlení

Počet obyvatel,
rozmístění
Přírůstek,
úbytek obyvatel
Délka
života
Vzdělanost,
zaměstnanost
Národnost,
náboženství
Město,
venkov
Regionální
politika
Zdroje informací

Počet obyvatel a rozmístění


               rok Počet obyvatel               
               1800 9,7 milionu               
               1900 9,4 milionu (emigrace do Ameriky)               
               1950 8,4 milionu (války)               
               1991 10,3 milionu               
               1996 10,5 milionu               
               2007 10,327 milionu               
               2010 10,489 milionu