Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Válec

válec objem povrch Literatura

Úvod

Válec je prostorové těleso. V podstatě je to kolmý hranol, jehož podstavou je kruh. Vznikne například roztočením odbélníku kolem jedné z jeho stran.

válec
Michal Benda CC BY-NC-ND

 

válec
Michal Benda CC BY-NC-ND

Podstavou je vždy kruh, výška válce je kolmá na rovinu podstavy. Horní i dolní podstava jsou shodné. Pokud jsou podstavy různých poloměrů, nejedná se o válec, ale o komolý kužel.