Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Přírodopis - 7. ročník - Umělý ekosystém

Pole Ovocné sady Zahrady Parky Rumiště
Zdroje informací

Pole

Polní ekosystémy

Pole

Hospodářské plodiny dělíme


Obilniny Luskoviny Olejniny
Okopaniny Krmné plodiny Přadné rostliny

Rozdělení ekosystémů


Umělý ekosystém Přirozený ekosystém
výrazně ho ovlivňuje člověk člověk do něho nezasahuje (nebo jen velmi málo)
pole, sad, zahrada, park prales, horské louky a lesy, potoky