Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 9. ročník - Teorie hudby

Nauka
o notách
Hudba
v pohybu
Hudební
formy
Zdroje informací

Nauka o notách

Stupnice


Stupnice je stoupající nebo klesající řada tónů v rozmezí jedné oktávy.

Tóny

Durové stupnice s křížky

Křížek u notyPřehled durových stupnic s křížky


C dur: předznamenání 0 # c - d - e - f - g - a - h - c
G dur: předznamenání 1 # - fis g - a - h - c - d - e - fis - g
D dur: předznamenání 2 # - fis, cis d - e - fis - g - a - h - cis - d
A dur: předznamenání 3 # - fis, cis, gis a - h - cis - d - e - fis - gis - a
E dur: předznamenání 4 # - fis, cis, gis, dis e - fis - gis - a - h - cis - dis - e
H dur: předznamenání 5 # - fis, cis, gis, dis, ais h - cis - dis - e - fis - gis - ais - h
Fis dur: předznamenání 6 # - fis, cis, gis, dis, ais, eis is - gis - ais - h - cis - dis - eis - fis
Cis dur: předznamenání 7 # - fis, cis, gis, dis, ais, eis, his cis - dis - eis - fis - gis - ais - his - cis