Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a svět práce - 9. ročník - Práce s počítačem a laboratorní technika

 

Náplň práce:

Práce s obrázky. Jednoduché úpravy obrázků a fotek pomocí freewarových programů, programu MS office Picture manager, iview apod. Rozdíly mezi vektorovou a bitmapovou grafikou. Kreslení v programu Zoner Calisto.

Dovednosti

 1. Upravit obrázek na vhodnou velikost, zmenšení, zvětšení, oříznutí, otočení

 2. Základní barevné korekce: jas, kontrast, intenzita barev, gama

 3. Vložení tetu do obrázku

 4. Práce v programu s vektorovou grafikou:

  1. Objekt, otočení, výplň, obrys, stín, zkosení

  2. Tvarování, křivka, rozdělení objektu na křivky

  3. Hladiny obrázku, překrývání, průhlednost

  4. Vícenásobné kopírování, slučování, skupiny

  5. Text, tvarování testu

  6. Obkreslování pomocí křivek, jejich ukončování a spojování v objekty

  7. Samostatný grafický návrh - razítko, logo, erb, vizitka,

  8. Originální počítačová kresba


Objekt, otočení, výplň, obrys, stín, zkosení

obr3.jpg, 34kB
Michal Benda CC BY-NC


Tvarování, křivka, rozdělení objektu na křivky

obr3.jpg, 34kB
Michal Benda CC BY-NC


Hladiny obrázku, překrývání, průhlednost

obr3.jpg, 34kB
Michal Benda CC BY-NC


Text, tvarování textu

obr3.jpg, 34kB
Michal Benda CC BY-NC


Obkreslování pomocí křivek, jejich ukončování a spojování v objekty

obr3.jpg, 34kB
Petra Slípková CC BY-NC