Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - Časová osa

České země Starověké středomoří 2. světová válka

České země

rok České země Evropa Afrika Asie Amerika
--------- ---------------- -------- -------- ----------------------------- -------- -------- ---------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
- 5000
Mezopotámie
- 4500
- 4000
- 3500
- 3000
Kréta Egypt
Stará říše
- 2500
- 2000 Střední říše
Mykény Babylon
- 1500 Nová říše
Chetité Olmékové
Féničané
- 1000
Etruskové
Řecko Kartágo Mayové
- 500 Řím Persie
Keltové
0 křesťanství
100
200
300
400
500 budhismus
Byzanc
600
islám
700
800 Velká Morava
Mojmírovci
830 Mojmír I.
846 Rastislav
864 Cyril a Metoděj
870 Svatopluk
894 Mojmír II.
900 Knížectví
české
Přemyslovci
??? Bořivoj I.
??? Spytihněv I.
??? Vratislav II.
??? Boleslav II.
999 Boleslav III.
1000
1002 Vladivoj
1003 Jaromír
1003 Boleslav III.
1003 Boleslav Chrabrý
1004 Jaromír
1012 Oldřich
1033 Jaromír
1034 Oldřich
1035 Břetislav I.
1055 Spytihněv II.
1061 Vratislav II.
1091 Konrád I. Brněnský
1092 Břetislav II.
1100
1101 Bořivoj II. Aztékové
Inkové
1107 Svatopluk
1109 Vladislav I.
1117 Bořivoj II.
1120 Vladislav I.
1125 Soběslav I.
1140 Vladislav II.
1172 Bedřich
1173 Soběslav II.
1178 Bedřich
1189 Konrád II. Ota
1191 Václav II.
1197 Přemysl Otakar I.
1193 Jindřich Břetislav
1197 Vladislav Jindřich
Království 1197 Přemysl Otakar I.
české
Přemyslovci
1200
1212 Zlatá Bula sicilská
1230 Václav I.
1253 Přemysl Otakar II.
1278 Václav II.
1300
1305 Václav III.
Habsburkové
1306 Rudolf I. Habsburský
1307 Jindřich Korutanský
Lucemburkové
1310 Jan Lucemburský
1346 Karel IV.
1378 Václav IV.
1391 Betlémská kaple
1400
1409 Dekret kutnohorský
1415 Mistr Jan Hus
1419 Zikmund 1419 defenestrace
1420 založení Tábora
1420 bitva u Sudoměře
1421 bezvládí
1424 Jan Žižka z Trocnova
1431 bitva u Domažlic
1433 bitva u Lipan
1436 Zikmund
Habsburkové
1437 Albrecht Habsburský
1439 bezvládí
1453 Ladislav Pohrobek
jiný rod 1458 Jiří z Poděbrad
Jagellonci 1471 Vladislav II.
1500
1516 Ludvík
Habsburkové
1526 Ferdinand I.
1564 Maxmilián II.
1576 Rudolf II.
1600
1611 Matyáš
1619 Ferdinand II.
1619 Fridrich Falcký
Habsburská 1620 Ferdinand II. 1620 bitva na Bílé hoře
monarchie
1637 Ferdinand III.
1657 Leopold I.
1700
1705 Josef I.
1711 Karel VI.
1740 Marie Terezie
1780 Josef II.
1790 Leopold II.
1792 František II.
1800
1835 Ferdinand I.
1848 František Josef I. 1848 revoluce
1949 Bachův absolutismus
1900
1914 začátek 1. svět. války
1916 Karel I.
Republika 1918 Tomáš G. Masaryk 1918 konec 1. svět. války
ČSR 1918 vznik ČSR
1935 Edvard Beneš
1938 Emil Hácha
1939 začátek 2. svět. války
1945 Edvard Beneš 1945 konec 2. svět. války
1948 Klement Gottwald
1953 Antonín Zápotocký
1957 Antonín Novotný
1968 Ludvík Svoboda
1975 Gustáv Husák
1989 Václav Havel
ČR 1993 vznik ČR
2000
2003 Václav Klaus