Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 6. ročník - Úvod do dějepisu

Základní pojmy Základní prameny Časová osa Mapy a atlasy Zdroje informací

Základní pojmy

Historia magistra vitae

Historie je věda, která zkoumá a popisuje lidské dějiny

Dějiny (historii) poznáváme

z textů
z obrázků
z map
z časových přímek
z přehledných tabulek
z grafů
Zdroj grafu: Český statistický úřad

Proč se seznamovat s minulostí?

Historii zkoumají historikové. kteří výsledky svého bádání zprostředkovávají ostatním lidem.


Úkol: všímej si v okolí svého bydliště, zda nenajdeš pamětní desku, pomníček, zajímavou stavbu a pokus se zjistit něco víc o době, kterou připomínají.