Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 3. ročník - Lidé a čas

Časová období Historie regionu Současnost regionu Zdroje informací

Časová období

měsíc - roční období - rok

Některé události se v přírodě stále opakují. V určité době je hodně velké teplo, rostliny mají plody. Po tomto období přichází chladnější počasí, deště, opadává listí. Když už je půda promrzlá, hmyz schovaný a rostliny uschlé, začne padat sníh. Po tomto období vše jakoby ožije, plno zeleně, zvířata se množí, je tepleji a tepleji. Pak je hodně velké teplo, rostliny mají plody…… atd.

U nás ve střední Evropě se tyto události pravidelně střídají. Léto, podzim, zima, jaro. Již od pradávna si lidé tohoto střídání všímali, sledovali východ a západ slunce, pohyb měsíce, počítali dny a pozorovali proměny přírody.

Když se lidé stali zemědělci a začali hospodařit, potřebovali přesně vědět, kdy nastane v přírodě nějaká změna, aby se na ni mohli připravit. Potřebovali vědět, kdy mají zasít obilí, kdy budou mít jejich zvířata mláďata, na jak dlouho budou potřebovat zásoby, než si opatří čerstvou potravu… Proto si začali sestavovat kalendář.

Nejdříve si všímali pohybu měsíce po obloze. Viděli, že měsíc mění svůj tvar, někdy je vidět celý, jindy je ho jen část. Zjistili, že od jednoho úplňku k druhému uplyne doba 28 dní. Tuto dobu nazvali měsíc.

obr. fáze měsíce

Dál zjistili, že než proběhnou všechna 4 roční období, měsíc se do úplňku dostane 12krát.
12 krát 28 dní = 336 dní

Sledovali také pohyb slunce po obloze a zjistili, že než země jednou oběhne kolem slunce a vystřídají se všechna 4 roční období, uplyne 365 dní. Tolik dní trvá než slunce vyjde opět na stejném místě. Je to ale více dní než spočítali z pohybu měsíce. Proto délku měsíců přizpůsobili tak, aby součet všech dní v měsících byl 365.

               leden 31dní               
               únor 28 nebo jednou za čtyři roky 29 dní               
               březen 31dní               
               duben 30dní               
               květen 31dní               
               červen 30dní               
               červenec 31dní               
               srpen 31dní               
               září 30dní               
               říjen 31dní               
               listopad 30dní               
               prosinec 31dní               mnemotechnická pomůcka – prsty a počet dní v měsíci

Letopočet

Každý rok má své číslo – letopočet. Lidé se domluvili, že začátek počítání let bude od nějaké významné události.

Ve světě je dnes nejvíc rozšířen křesťanský kalendář. A za počátek počítání je stanoven první rok Ježíše Krista. To byl rok jedna.

Hodně událostí se stalo ještě před rokem 1. To, co se stalo před rokem jedna se stalo před naším letopočtem (př. n. l.) nebo před Kristem (př. Kr.)

Nejstarší kalendář na světě je čínský. Je odvozen od pohybu měsíce. V arabských zemích používají muslimský letopočet a svůj letopočet mají i Židé.

Časová osa