Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Ohmův zákon

Elektrické jevy El. proud El. napětí Ohmův zákon El. odpor Práce a výkon el. proudu Literatura

Elektrické jevy

Elektroskop

Zjišťujeme jím, zda je těleso elektricky nabité. Elementární elektrický náboj e je nejmenší el. náboj (náboj jednoho protonu nebo elektronu). Jednotkou el. náboje je coulomb (C). 1C = 6 . 1018 e

144.jpg, 21kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

145.jpg, 22kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

146.jpg, 24kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

133.jpg, 20kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

134.jpg, 17kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Vodič a izolant v el. poli

Elektrostatická indukce – vlivem vnějšího el . pole dochází v kovovém vodiči k přesunu volných elektronů.

obr03.jpg, 71kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Polarizace izolantu - vlivem vnějšího el . pole dochází uvnitř izolantu k natočení el. nabitých částic.
El. nabité těleso proto může přitahovat i elektricky nenabitá tělesa.

obr06.jpg, 146kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

136.jpg, 20kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

135.jpg, 24kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Siločáry elektrického pole

Stejnorodé el. pole má el. siločáry rovnoběžné, od sebe stejně vzdálené.

obr01.jpg, 99kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

obr02.jpg, 84kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

obr11.jpg, 41kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA