Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 7. ročník - Teorie hudby

Zvuky
a tóny
Nauka
o rytmu
Hudební
názvosloví
Hudba
v pohybu
Hudební
formy
Hudební
nástroje
Hudební
tělesa
Zdroje informací

Zvuky a tóny

Tónová soustava a jména tónů

Základem naší tónové soustavy je sedm tónů, které se jmenují

c d e f g a h
é ef á

Těchto sedm tónů se v tónové soustavě několikrát opakuje v různých výškových polohách. Souhrnně je nazýváme základní tónová řada.

Od výchozího tónu c k nejbližšímu opakovanému c nacházíme osm stupňů

      1. - c,       2. - d,       3. - e,       4. - f,       5. - g,       6. - a,       7. - h,       8. - c

Vzdálenost mezi těmito dvěma c se proto nazývá oktáva, podle latinského octo - osm (čti okto).

Oktávy

Tónová soustava obsahuje celkem devět oktáv, z nichž každá má své jméno

Podobně se jmenují tóny, které do jednotlivých oktáv patří, například kontra A, malé d, jednočárkované g apod.

Příslušnost tónů do té které oktávy se označuje tímto zpúsobem

Podobně je tomu u dalších vyšších oktáv

Z krajních oktáv se v hudbě užívá jen několik tónů. Například klavír má rozsah od A2 do c5 a jen několik málo nástrojů, například varhany, může hrát tóny ještě hlubší nebo vyšší.V rozsahu klavíru se uvádí tabulka naší tónové soustavy

1. Subkontra oktáva - - - - - A2 H2
2. Kontra oktáva C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1
3. Velká oktáva C D E F G A H
4. Malá oktáva c d e f g a h
5. Jednočárkovaná oktáva c1 d1 e1 f1 g1 a1 h1
6. Dvoučárkovaná oktáva c2 d2 e2 f2 g2 a2 h2
7. Tříčárkovaná oktáva c3 d3 e3 f3 g3 a3 h3
8. Čtyřčárkovaná oktáva c4 d4 e4 f4 g4 a4 h4
9. Pětičárkovaná oktáva c5 d5 e5 f5 g5 a5 h5

Zdroj: L. Zenkl, ABC hudební nauky