Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 7. ročník - Zeměpis světadílů a oceánů - Amerika

Poloha,
přírodní poměry
Historie,
obyvatelstvo
Severní Amerika
USA
Severní Amerika
Kanada
Střední Amerika
Mexiko, Karibik
Jižní Amerika
andské státy
Jižní Amerika
Brazílie
Jižní Amerika
jižní roh
Zdroje informací

Poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry („Nový svět“)

Rozloha

Poloha

Členitost

Poloostrovy

Ostrovy

Přírodní poměry

Povrch

Podnebí

Vodstvo

řeky
vodopády
jezera