Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Vnitřní energie

Vnitřní energie Teplo Pístové motory Literatura

Vnitřní energie

Látky jsou složeny z nepatrných částic (atomů, iontů, molekul). Částice se neustále neuspořádaně pohybují, mají pohybovou energii. Rychlost pohybu částic závisí na teplotě látky. Částice na sebe navzájem působí silami, mají energii, která souvisí s jejich vzájemnou polohou – polohovou energii. Součet pohybových a polohových energií všech molekul v tělese = vnitřní energie tělesa. Vnitřní energii tělesa lze měnit (projeví se změnou teploty) vykonáním mechanické práce.


Teplota T (K) - vyjadřuje míru zahřátí tělesa
Teplo Q (J) - forma energie tělesa