Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Úvod pro práci s počítačem

úvod zdravé sezení řád učebny autorská práva

Informatika

Předmět informatika mají podle ŠVP zařazen v rozvrhu žáci pátého a šestého ročníku. Obsahem předmětu jsou informace o složení PC, základy práce s počítačem: práce s textovým editorem, práce s tabukovým procesorem, prezentace, základní práce s grafikou, rychlé a bezpečné ovládání hlavních funkcí internetu a autorský zákon.

Na tento předmět navazuje v 7. - 9. ročníku volitelný předmět Digitální technologie, který prohlubuje znalosti žáků v oblasti počítačové gramotnosti. viz Svět práce 7. - 9. ročník