Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Světelné jevy - optika

světlo zdroje záření druhy vln odraz lom čočky oko Literatura

Světlo a stín

Optické prostředí - prostředí, kterým se šíří světlo (vzduch, sklo, voda,...).

Světlo se šíří ve stejnorodém prostředí přímočaře.
Rozbíhavý světelný svazek
Rovnoběžný světelný svazek

obr34.jpg, 117kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Stín

Stín vržený
Plný stín - prostor, do kterého nedopadá světlo z žádného zdroje světla.
Polostín - prostor, do kterého dopadá světlo jen z některých zdrojů světla.

obr29.jpg, 69kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

obr30.jpg, 86kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Měsíční fáze

Měsíc oběhne Zemi přibližně za 28 dní.
Nov - Měsíc k Zemi natočen svojí neosvětlenou polovinou.
Úplněk - Měsíc k Zemi natočen svojí osvětlenou polovinou.

obr62.jpg, 63kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Zatmění Slunce

Zatmění Měsíce

Rychlost světla

Ve vakuu se světlo šíří rychlostí c = 300 000 km/s
V ostatních prostředích se šíří menší rychlostí.

Rozklad slunečního světla

Optický hranol
Spojité spektrum – nejméně se láme světlo červené, nejvíce světlo fialové. Duha

obr28.jpg, 49kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA