Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Krychle a kvádr

popis povrch objem jednotky obsahu jednotky objemuLiteratura

Kvádr

kvádr
Michal Benda CC BY-NC-ND

Kvádr je prostorové těleso, jehož podstavou je čtverec nebo obdélník a boční stěny jsou kolmé na podstavu.
Dvě protější stěny jsou stejné.
Kvádr má osm vrcholů, dvanáct hran, šest stěn, dvanáct stěnových úhlopříček, čtyři tělesové úhlopříčky.

kvádr
Michal Benda CC BY-NC-ND

ABCDEFGH vrcholy kvádru
ABCD spodní podstava
EFGH horní podstava
ABFE boční stěna (přední)
BCGF boční stěna
CDHG boční stěna (zadní)
ADHE boční stěna
a šířka
b hloubka
c výška
ut tělesová úhlopříčka
us stěnová úhlopříčka

Krychle

Krychle je speciální případ kvádru, kdy všechny hrany jsou stejně dlouhé.
Všechny stěny jsou tak tvořeny shodnými čtverci.

kvádr
Michal Benda CC BY-NC-ND