Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 6. ročník - Pravěk

Doba kamenná Doba bronzová Doba železná Zdroje informací

Doba kamenná

Charakteristika

Vývoj člověka

Člověk zručný

Člověk vzpřímený

Člověk rozumný

Člověk dnešního typu