Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 4. ročník - Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Lidské tělo

Člověk je živočich

Od ostatních živočichů se liší tím, že umí přemýšlet a záměrně používat určité nástroje, vyrábět předměty.
Své myšlenky a pocity vyjadřuje mluvením, psaním, zpěvem, pohybem, hudbou.
Největší rozdíl je v chování.
Chování lidí nazýváme sociální - znamená to, že člověk myslí i na ostatní okolo něj, nejen na své potřeby.


Podobnost


Rozmnožování

Rozmnožování je přirozené pokračování všech druhů živočichů, tedy i člověka.

Muž (samec) má v těle pohlavní orgány

Žena (samice) má v těle pohlavní orgány

Vývoj dítěte

Těhotenství

Porod

Novorozenec


Životní etapy


novorozenec 0 - 6 týdnů
kojenec 6 týdnů – 1 rok
batole 1 - 3 roky
předškolák 3 - 6 let
školák 6 - 15 let
dospívající 15 - 20 let
dospělost 20 - 60 let
stáří 60 - ……. let

zdroj:Příroda pro 4.roč. ZŠ, nakladatelství Fraus, Plzeň 2010