Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Německý jazyk 5


L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 L 10 Literatura

Lektion 1

1. Představ se německy:

Dobrý den! _____________________________________

Jmenuji se . . . ___________________________________

Bydlím v . . . ____________________________________

Na shledanou! ___________________________________

2. Doplň vhodně následující slova WER, WIE, WO!

a) ______ wohnt in München?

b) ______ heißt sie?

c) ______ ist die Tasche?

d) ______ lernt Deutsch?

e) ______ heißt das auf Deutsch?

3. Uveď další možné pozdravy (za pomoci slovníku, rodiny, internetu ...)