Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Kruh

kruh a jeho části obsah obvod Literatura

Úvod

Kruh je rovinný útvar. Je to množina všech bodů. které mají od daného bodu (středu) vzdálenost menší nebo stejnou jako poloměr. Hranicí kruhu je kružnice.

kruh o poloměru r          
Michal Benda CC BY-NC-ND

kružnice o poloměru r
Michal Benda CC BY-NC-ND

Kruhová výseč je část kruhu odpovídající danému středovému úhlu:

výseč odpovídající úhlu alfa a poloměru r
Michal Benda CC BY-NC-ND

Celý kruh odpovídá 360°. Polokruh je výseč se středovým úhlem 180°.