Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 3. ročník - Rozmanitost přírody

Voda Vzduch Půda Rostliny Živočichové Ochrana přírody Zdroje informací

Voda

Lidí na světě přibývá a proto lidstvo potřebuje stále více a více vody

V různých částech světa je voda různě zastoupena

Voda je mnohde vzácná. Nedostatkem vody trpí více než miliarda osob. Hodně ubývá čistá voda.Jak se k nám domů dostane voda? Co se s ní stane, když ji použijeme?

foto: Ludvík Bartyzal

Voda z přírody (z jezera nebo podzemní voda) se vede potrubím do úpravny vody.
Tam se pročistí, vydesinfikuje, chemicky ošetří, aby nebyla závadná a pitná voda putuje do vodáren, vodojemů, nebo přímo do domů a jiných budov.
Voda se potrubím vede pod tlakem, aby dotekla i do nejvyšších pater domů.
Lidé vodu použijí. Voda se znečistí.
Tato odpadní voda odtéká potrubím do kanalizace.
Kanalizace svádí odpadní i dešťovou vodu a potrubím ji přivádí do čistírny odpadních vod (čističky). Tam se opět pročistí, ale mnohem důkladněji.
Všechny vysrážené pevné částice se oddělí, slisují a jsou součástí zeminy.
Projde přes mnoho filtrů (sítek), chemicky se vyčistí a čistá se pak z čističky vypouští do řeky. Je neznečištěná, ale není pitná.
Napít se v přírodě vody můžeme už jen ve vysokých horách, kde voda pramení nebo je tam studánka.
Všude jinde může být voda znečištěna chemickými látkami, odpadní vodou, zemědělskými hnojivy nebo odpadky.

Voda se v přírodě vyskytuje ve třech skupenstvích

Voda mění svou podobu (skupenství) podle toho jakou teplota má.

pevné kapalné plynné
led, sníh voda vodní pára, oblaka
při ochlazení
pod 0 stupňů Celsia
kapalná může být jen při teplotě
mezi 0 a 100 stupňů Celsia
při zahřívání vody
se vždy tvoří pára