Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a svět práce - 8. ročník - Práce s technickými materiály

Dřevo Kovy Plasty Práce s nástroji Technické zobrazování Výrobky Zdroje informací

Dřevo

Strojní zpracování dřeva


Spoje dřeva

Druhy spojů

všechna foto: Ludvík Bartyzal

Nejčastěji používané lepené spojení dřeva bez potřeby použití spojovacích materiálů (hřebíky, vruty, šrouby). Účelem všech úprav je zvětšení lepené plochy a tím zajištění větší pevnosti spojů.

... ... ................................................. ...
plátování
nejčastěji přímé nebo kolmé (rohové) spojení latí
čepování
nejčastěji přímé nebo kolmé (rohové) spojení latí
vícenásobné čepy
rohové spojení prken
ozuby
rohové spojení prken
péro a drážka
boční spojení desek
kolíky
dnes nejčastější spojení desek

Povrchová úprava materiálů

Druhy nátěrových hmot:

Při používání nátěrových hmot, zvláště nitrocelulozových a syntetických, musí být zajištěno velmi dobré větrání